דפי עזר והעשרה לשיעור קטינים והמשפט המבוים

דפי עזר לשיעור קטינים ולמשפט המבוים

דף מידע -קטינים. זכויותיהם של קטינים בחוק הפלילי. זכויות הקטין בחקירה ובמשפט. עדות קטין. גילאי העמדה לדין. ענישה ודרכי טיפול בהתאם לגיל.

עדותה של דנה כהן. הסיפור שבבסיס המשפט המבוים. כולל טבלה להשלמה ובה התלמידים מנתחים את העבירות בדגש על נושא המודעות לחומרת המעשה.

דף האירוע למשפט המבוים. כתב האישום, נתונים נוספים ורשימת בעלי התפקידים במשפט המבוים.

דף לשופטים במשפט המבוים. שימו לב! גרסה חדשה ובה השופטים מוסרים גזר דין מפורט ומושכל יותר ל-2 הנאשמים.

דפי עדות ונאומים לצוות ההגנה. הדפים מיועדים לעדי ההגנה ולעורכי הדין שעובדים איתם, על-מנת להכין את החקירות הראשיות שלהם. בנוסף, דפים לעורכי הדין הנושאים נאומי פתיחה וסיכום מטעם ההגנה.

דפי עדות ונאומים לצוות התביעה. הדפים מיועדים לעדי התביעה ולעורכי הדין שעובדים איתם, על-מנת להכין את החקירות הראשיות שלהם. בנוסף, דפים לעורכי הדין הנושאים נאומי פתיחה וסיכום מטעם התביעה

דפי העשרה וקישורים

חוק הנוער ( שפיטה, ענישה, ודרכי טיפול) החוק המלא אינו פשוט לקריאה אבל הוא מהווה העשרה חשובה. מרקרנו עבורכם את הסעיפים הרלוונטיים ביותר לשיעורים שאנחנו מלמדים.

הסרט באזז סרט עלילתי המתאר את פרשת רצח נהג המונית דרק רוט ע"י שני נערים בני 14 בהרצליה בשנות ה-90. הסרט די נאמן לפרשה המקורית ומומלץ לצפות בו עם הילדים בסוף חטיבת השיעורים בנושא קטינים.

דף עבודה בנושא קטינים  הדף אינו חלק מהמערך הרגיל ניתן להשתמש בו כתוספת.

כתבה – עבודה ע"י קטינים שאינם ברי עונשין

כתבה – קטין סחט כסף מחבר. הכתבה מהווה בסיס להפעלה הן בנושא קטינים והן בנושא טיעונים לעונש. מומלץ לשלב אותה בשיעור השני בנושא קטינים.

כתבה – קטינים בני 8 , 9 , 10 שביצעו מעשי שוד. קשה להאמין אבל זה אמיתי וזה קרה בישראל!

כתבה – קטינים ששדדו מונית לכיסוי חובות הימורים. מזכיר מעט את האירוע של המשפט המבוים שלנו.

2 כתבות בנושא קטינים – האחת עוסקת בקטין בן 9 שנשלח לעסוק בסחר בסמים. השניה דנה בהצעת חוק חדשה בנושא קטינים.

/ 5.

דילוג לתוכן