דפי עזר והעשרה למשפט מבוים ניסויים בבעי"ח

דף האירוע למשפט של פרופסור כהן – לחלוקה לכל הילדים המשתתפים במשפט.

דף לשופטים במשפטה של פרופ' כהן -כולל הנחיות לניהול המשפט ולקבלת הכרעת הדין. שימו לב! גרסה חדשה! הכרעת הדין של השופטים בדף זה מנומקת בפרוט.

חקירות ראשיות ונאומים של ההגנה – הדפים מיועדים הן לעדים מטעם ההגנה והן לעורכי הדין החוקרים והנושאים את נאומי הפתיחה והסיכום.

חקירות ראשיות ונאומים של התביעה– הדפים מיועדים הן לעדים מטעם התביעה והן לעורכי הדין החוקרים והנושאים את נאומי הפתיחה והסיכום. יש להדפיס 2 עותקים של דפי העדות ע"מ שהעד ועורך הדין יוכלו להקריא בו-זמנית.

כתבה בנושא ניסויים בקופים – לשימוש צוות התביעה הן כמוצג והן כהכוונה לחקירות.

מאמר על ניסויים בקופים –  לשימוש צוות התביעה בעיקר לצורך הכנה לחקירות נגדיות של עדי ההגנה וכן לעדות הוטרינר/ית.

מאמר על ניסויים בבעלי חיים – כהעשרה והכנה לצוות ההגנה. המאמר תומך בניסויים בבעי"ח כדרך להצלת חיי אדם.

תמונות של קופים -מומלץ להודיע ל-2 הצדדים שאין להשתמש בתמונות אחרות כמוצגים. כל צד רשאי להשתמש בתמונות שלהלן בכל דרך שימצא לנכון.

בקשה לבצע ניסויי בבעלי-חיים – טופס (ריק) של משרד הבריאות בו מבקש חוקר לבצע ניסויי בבעי"ח ומנמק את הצורך בניסוי כזה.

/ 5.

דילוג לתוכן