דפי עזר והעשרה לשיעור 'הגנות'

דפי עזר והעשרה לשיעור 'הגנות' ולמשפט המבוים

סעיפי החוק העוסקים בנושא הגנות– הגנה עצמית, כורח, צורך וכן הסייג בנושא חריגה מהסביר. מכיל גם אירועים לניתוח ע"פ סעיפי החוק.

אירועים לניתוח. סיפורים קצרצרים, המבוססים על תקדימים אמיתיים, ובהם עולה אחת מטענות ההגנה: כורח / צורך / הגנה עצמית.

עוזי שימשוני סיפור שיש לנתח עם התלמידים בנוגע לדקויות של טענת ההגנה העצמית. מבוסס על אירועים אמיתיים מפיגועי הדקירה של שנות ה-90.

דף האירוע למשפט המבוים משה תקף את גל במגרש הכדורסל של ביה"ס בשעות אחה"צ. משה טוען שעשה זאת כשהגן על אחיו הקטן יותם.

דפים לצוות התביעה במשפט: חקירות ראשיות לעדים ועורכי הדין של התביעה. נאומי פתיחה וסיכום.

דפים לצוות ההגנה במשפט: חקירות ראשיות לעדים ועורכי הדין של ההגנה. נאומי פתיחה וסיכום.

דף לשופטים במשפט

דפי העשרה וקישורים

שי דרומי, החקלאי שירה בפורצים שחדרו לחווה שלו. בעקבות מקרה זו חוקק 'חוק שי דרומי' שנועד להכשיר פעולה כזו בנסיבות מסוימות.

/ 5.

דילוג לתוכן