דפי עזר והעשרה לשיעור ומשפט מבוים' עבירות המתה'

החוק בעבירות ההמתה. סעיפי החוק בעבירות הרצח, ההריגה, גרימת מוות ברשלנות וכן ניתוח ההבדלים בינהן מבחינת רמת הידיעה והרצון בתוצאה.

דפי עבודה בנושא עבירות המתה. על התלמידים לנתח מקרים אמיתיים שבהם נגרם מותו של אדם ולהחליט האם היה בהם רצח, הריגה, גרימת מוות ברשלנות, או גרימת מוות בשוגג.

דף האירוע למשפט עבירות המתה לימור 'רק' גרמה ליפית לשתות תרופה משלשלת, אבל גרמה למותה. האם ניתן להאשימה ברצח? בהריגה? ואולי היא בכלל חפה מפשע?

דף לשופטים למשפט ההרעלה במסגרת שיעורי עבירות המתה.

סנדוויץ מורעל – כתבה. הבסיס למשפט ההרעלה שלנו הוא הכתבה הזו, המספרת על ניסיון של ילדה בכיתה ו' להרעיל חבר ללימודים. במקרה הזה, לשמחתנו, היא לא הצליחה…

/ 5.

דילוג לתוכן