דפי עזר והעשרה לשיעור עבירות רכוש ומשפט השחתת רכוש

סעיפי החוק בעניין עבירות רכוש, מגדירים את עבירות הגניבה, השוד והפריצה ואת ההבדלים בינהן.

דף עבודה בנושא עבירות רכוש. התלמידים צריכים להחליט האם האירועים הינם בגדר גניבה, שוד או פריצה.

עדותו של יוסי – המורה לקולנוע המספר כיצד הופק הסרט שהושחת. מהווה בסיס למשפט המבוים בנושא השחתת רכוש.

משפט מבוים השחתת רכוש. דף האירוע שעליו נסב המשפט.

דפי המחזה. 3 אירועים שונים שבהם תלמיד אחד לוקח טלפון של תלמידה אחרת. האם בכל המקרים זוהי גניבה? התלמידים ימחיזו ואז ישפטו.

השחתת רכוש על ידי קטינים – כתבה המתארת אירוע קשה של עבירה שבוצעה ע"י קטינים שאינם ברי-עונשין.

/ 5.

דילוג לתוכן