דפי עזר והעשרה להכנה ולסיור בביהמ"ש

תאור של ההליך הטרום משפטי והמשפטי. חשוב מאוד שהתלמידים יבינו את התהליך המקדים למשפט ואת ויחזרו על סדר הדברים במשפט עצמו, לפני שיצפו במשפטים אמתיים.

דף עבודה- ההליך הטרום משפטי. זהו דף עבודה לא-פשוט שפתרונו מחייב הכרות עם מונחים רבים מההליכי החקירה והמעצר. שימו לב שניתן להשתמש בדף זה גם בשיעור זכויות החשוד.

מבנה מערכת בתי המשפט. תאור מפושט של המבנה ההיררכי של בתי-המשפט: שלום, מחוזי ועליון.

אישור יציאה לביהמ"ש/ אישור הורים. על הילדים להביא טופס זה חתום כאישור ההורים ליציאתם לביהמ"ש. הטופס מאפשר להורים להוגיע גם על הצטרפותם כמלווים. יש לחלק הטופס לתלמידים שבועיים לפני הסיור.

טופס להנהלת בית הספר – פרטי הסיור. הטופס מיועד לתאום הסיור עם הנהלת ביה"ס והוא כולל את פרטי הסיורים (תאריכים, שעות, מספרי תלמידים) ואת הסעיפים שעל ביה"ס לארגן (הסעות, ליווי מבוגרים).

/ 5.

דילוג לתוכן