דפי עזר והעשרה לשיעור 'חובת הדיווח'

דף אירועים לניתוח בנושא 'הלשנה או דיוח' על הילדים להחליט האם היו מדווחים על אירועים שונים.

דף תצפית, למשימה הקבוצתית.

סעיפי החוק בנושא לא תעמוד על דם רעך, אי-מניעת פשע וחובת הדיווח. סעיפים אלה מהווים בסיס להפעלה גם לצוות המורים בביה"ס!!!

/ 5.

דילוג לתוכן