סילבוס שנה ב'

(סילבוס התכנית מודולרי ונבנה עם המדריך וביה"ס בהתאם לצרכייהם).

שעור מספרהפעילות/משחקשם השיעורעמוד
הקדמה למדריך3
חטיבה א'
1.פתיחה- היכרותנעים להכיר14
2.משחק מתמטישרביט הקיסר21
3.משחק מתמטימיהו הקיסר?24
4.משחק: טנגרםמהו טנגרם?29
5.משחק: טנגרםמשחקי טנגרם34
6.משחק: טנגרםטורניר טנגרם לזוגות41
7.קלפיםהאמת והשקר45
8.חידות: פתור ושירלגלות את השירים51
9.קסם לוגישעון קלפים56
10.סיכום 1המגדלור 2  – בניית מבנים60
חטיבה ב'
11.משחק: מילים אסורות מהן מילים אסורות?66
12.משחק: מילים אסורות משחקים במילים אסורות71
13.משחק: מילים אסורות יוצרים משחק76
14.קלפיםלוגי80
15.חידות: גימטרייהמספרים ומילים85
16.קסם לוגיעשה כמוני88
17.סיכום 2פיל קבוצתי93
חטיבה ג'
18.משחק: שלשותהיכרות עם הקלפים100
19.משחק: שלשותעושים שלשות105
20.משחק: שלשותמשחק שלשות108
21.משחק: שלשותהאליפות111
22.קלפים היכרות עם קארה-קופה115
23.קלפיםמשחק קארה-קופה119
24.חידות: תיאום ויזוגרפיקו-קוים 122
25.קסם לוגי21 פרחים124
26.סיכום 3הניצוץ 2 – חידות גפרורים132
חטיבה ד'
27.משחק: זה הסוד שלישלמה המלך החכם באדם139
28.משחק: זה הסוד שלילהכיר את משחק הסודות144
29.משחק: זה הסוד שלילגלות את הסודות147
30.משחק: זה הסוד שלייוצרים סודות150
31.קלפיםג'וקר152
32.חידות: סידורים וצירופיםתן מקום 157
33.קסם לוגיאדום-שחור165
34.סיכום 4בינגו מילת היום168
מחסן חידות 171

/ 5.

דילוג לתוכן