משפטים מבוימים – הלב החינוכי של התכנית

ליבה של תכנית חוק ומשפט עומדת השיטה הפדגוגית של עריכת משפטים מבוימים.

המשפטים המבוים יוצרים דיון מעמיק מאוד בנושאים ערכיים מחיי היום-יום של הילדים – חרם על תלמיד, אלימות במשחק כדורסל, התחזות בפייסבוק, ריב במסיבת-כיתה ועוד.

בכל משפט מבוים הילדים משפרים ומחדדים את היכולת הרטורית שלהם – בניית טיעון לוגי ומגוון, שימוש בשפה ובאמצעים חזותיים לשכנוע, נאום ודיבור בפני קהל מהכתב ובעל-פה.

המשפטים שמים דגש רב על תרבות הדיבור והדיון: כל מי שמדבר עושה זאת בעמידה (מלבד השופטים המנהלים את הדיון), אין אפשרות להיכנס בדבריו של אחר, אין להתנצח אלא באמצעות שאלות. כתוצאה מכך, נוצרת ומשתכללת תרבות-דיבור כיתתית חדשה.


כיצד נערך משפט מבוים הלכה למעשה?

המשפטים מציגים בפני התלמידים דילמה מוסרית המנוסחת באופן תמציתי מאוד.

במהלך ההכנה למשפט, כל אחד מהתלמידים מקבל על עצמו תפקיד של עד, עורך-דין או שופט. התלמידים מתחלקים ל-2 צוותים שמתחרים זה בזה: ההגנה והתביעה. כל תלמיד ב-2 הצוותים כותב בעצמו את תפקידו, מכין בבית מוצגים וראיות שיתמכו בצד שלו ואף מתלבש בהתאם (שופטים – גלימות; עורכי-דין במכנסיים שחורים וחולצה לבנה; עדים בתחפושת על-פי תפקידם).

לקראת המשפט עצמו מסדרים את השולחנות והכיסאות בכיתה כבית-משפט. המשפט עצמו נפתח בקימה טקסית של כל המשתתפים לכבוד כניסת השופטים. בפתיחת המשפט, השופטים מבקשים מהנאשם לקום על רגליו, מקריאים לו את כתב-האישום ושואלים אם הוא מודה. לאחר מכן, עורך דין מטעם התביעה נושא נאום פתיחה ועורך דין מטעם ההגנה משיב לו.

כעת מגיעים לשלב העיקרי של המשפט, הנקרא שלב ההוכחות. העדים מגיעים בזה אחר זה (קודם עדי התביעה ואח"כ עדי ההגנה) וכל אחד מהם נחקר ע"י עורך-דין אחר ומספר את מה 'שידוע' לו ( = מה שכתב והכין) על האירוע נשוא המשפט. כאשר העד מסיים לענות על השאלות שהוכנו מראש ( = חקירה ראשית) מתחילה חקירה צולבת על-ידי כל הצד שכנגד ( = חקירה נגדית), בשאלות שהעד צריך לאלתר את התשובות להן בעל-פה.

אחרי שנחקרו כל העדים, נושאים עורכי-דין מטעם התביעה וההגנה את נאומי הסיכום שלהם. רק אז, יוצאים השופטים להתייעצות ובסופה הם מכריזים על פסק הדין שהוא תוצאת המשפט.

למידע נוסף על בעלי התפקידים במשפט ועל סדר הדין הפלילי כנסו לכאן.

משפט מבוים כאמצעי לחקר מעמיק
כדי להעיד במשפט המבוים, התלמידים מבצעים חקר מעמיק בתחום הדעת בו עוסק המשפט.
כך לדוגמה, משפטים היסטוריים מאפשרים ללמוד בחקר עצמאי ודרמטי סוגיות בנושאים מתולדות היישוב (העפלה, תכנית אוגנדה ועוד) או מפרקים בתנ"ך (שמואל ושאול, עגל הזהב ועוד).
ניתן לבצע משפטים מבוים גם כדרך ללמוד נושאים סביבתיים או להעמיק ולגוון את הדרך בה אנחנו לומדים חוקי זהירות בדרכים.
לימוד מעניין במיוחד יכול להתבצע בנושא הבטיחות ברשת האינטרנט והשימוש בפייסבוק, באמצעות משפטים מבוימים.

/ 5.

דילוג לתוכן